img

Ýewropanyň birinjiligi

2023-nji ýylyň mart aýynyň 11-13-i aralygynda Italiýa döwletiniň Roma şäherinde sportuň dzýodo görnüşi boýunça Ýewropanyň kubogyny almak ugrunda bäsleşik geçirildi.

Dünýä, Ýewropa bäsleşiklerinde yzygiderli çykyş edip, ýeňiji bolýan talyplarymyz, bu gezek hem üstünlikli çykyş etdiler.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyň Ýol gurluşygy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Serdar Rahimow 66 kg agram derejesinde çykyş edip, II orna mynasyp boldy.

Habarlaşmak üçin maglumatlar