Ders bäsleşikleri

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş synp okuwçylarynyň arasynda “Fizika”, “Himiýa”, “Matematika” we “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” okuw derslerinden ders bäsleşiklerini geçirýär.

Ders bäsleşikleriniň I tapgyry:
- “Fizika” okuw dersinden 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde;
- “Himiýa” okuw dersinden 2024-nji ýylyň 18-nji aprelinde;
- “Matematika” okuw dersinden 2024-nji ýylyň 19-njy aprelinde;
- “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” okuw dersinden 2024-nji ýylyň 20-nji aprelinde sanly ulgam arkaly geçirilýär. Ders bäsleşikleriniň I tapgyrynda ýokary netijeleri görkezen okuwçylara “Fizika”, “Himiýa”, “Matematika” we “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary” okuw derslerinden ders bäsleşikleriniň II tapgyryna gatnaşmaklyga hukuk beriýär. Ders bäsleşikleriniň II tapgyry Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde ýörite bellenilen bilim edaralarynda 2024-nji ýylyň 1-nji maýynda geçirilýär. .

Habarlaşmak üçin maglumatlar