img

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň türgeniniň gazanan üstünligi

2021-nji ýylyň 28-29-njy dekabrynda aralygynda Türkmenistanyň Uşu, Türkmenistanyň Taýboksing we gatnaşyk söweş sungatlarynyň federasiýasy bilen bilelikde sportuň Uşu we Taýboks görnüşi (söweş sungaty, MMA) boýunça ýetginjek türgenleriň arasynda 66 kg agram derejesinde çykyş edip, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Ýol gurluşygy fakultetiniň “Amaly geodeziýa” hünäriniň 1-nji ýyl talyby Meýlis Niýazmeňliýew I orna we hormat hata mynasyp boldy.

Habarlaşmak üçin maglumatlar