img

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň türgeniniň gazanan üstünligi

2021-nji ýylyň 26-njy dekabrynda sportuň “Söweş Sambo” görnüşi boýunça 2002-2003-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda 56 kg agram derejede çykyş edip Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň “Kärhanada ykdysadyýet we dolandyryş” hünäriniň 1-nji ýyl talyby Ýazmyrat Garajaýew I orna, hormat haty we medala mynasyp boldy.

Habarlaşmak üçin maglumatlar