Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Russiýa Federasiýasynyň “MIR24” teleýaýlymynda

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda alnyp barylýan işler barada 2021-nji ýylyň 2-nji maýynda günüň dowamynda Russiýa Federasiýasynyň “MIR24” teleýaýlymynda maglumatlar berildi. Onda institutyň Binagärlik-gurluşyk fakultetiniň professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň döredýän dizaýn işleriniň kompýuter programmasynda ýerine ýetirilýän taslamalarynyň önümçilige ornaşdyrylyşy giňişleýin beýan edildi. Bulardan başga-da, institutyň daşary ýurt ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlygy nygtalyp geçildi.

Bu maglumaty www.mir24.tv web saýtyndan giňişleýin görüp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin maglumatlar