img

Ak mermerli Aşgabat

2013-nji ýylyň 25-nji maýynda paýtagtymyz Aşgabat dünýäde iň ýokary derejede ak mermere örtülen binalaryň jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabynda bellige alyndy. Munuň özi Aşgabadyň dünýäniň owadan şäherleriniň hatarynda öz ornuny pugtalandyrýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Habarlaşmak üçin maglumatlar