img

Döwlet baýdagy

2008-nji ýylyň 29-njy iýunynda paýtagtymyzyň Arçabil şaýolunyň ugrunda, Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň Döwlet Baýdagy Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Agramy 420 kg., ölçegi 52,5 we 35 metre barabar ýaşyl Baýdagymyz 133 metrlik flagştokda belentlige göterildi. Belent ýaşyl Tugumyz ýaşlarda ýurduň baş nyşanlaryny hormatlamak duýgusyny terbiýelemäge ýardam edýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar