img

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 2022/2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebimize isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby bölümleriň esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary üçin 2022-nji ýylyň maý aýynyň 4-ne we 11-ne sagat 15:00-da “AÇYK GAPYLAR” gününi geçirýär


“Açyk gapylar” gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek baradaky alyp barýan syýasatynyň institutda durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, okuwlaryň guralyşy, öwrenilýän hünärler, taýýarlyk ugurlary, döwrebap tehnologiýalar we internet bilen enjamlaşdyrylan täze okuw binalary, ýöriteleşdirilen okuw otaglary, aýdym-saz, tans toparlarynyň çykyşlary, sport toplumynyň işi, talyplaryň ýaşaýyş şertleri bilen tanşyp bilerler.


Salgysy: Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Baba Annanow köçesiniň 136-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 28-18-53, 28-18-05.

Habarlaşmak üçin maglumatlar