II Açyk Halkara internet olimpiadasy

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, 2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Materiallaryň garşylygy” dersi boýunça II Açyk Halkara internet olimpiadasyny geçirýär we talyplary bu bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar. Açyk halkara internet olimpiadasy şahsy bäsleşik görnüşinde geçirilýär. Açyk halkara internet olimpiadasynyň resmi iş dilleri – türkmen, rus we iňlis dilleri. Bäsleşigiň ýumuşlary institutyň www.tdbgi.edu.tm web-sahypasynyň Olimpiadalar we ders bäsleşikleri bölümine goýular.


Habarlaşmak üçin: Tel.: (+993) 12 28-18-05, (+993) 65 814482 e-mail: tdbgiob@gmail.com

Habarlaşmak üçin maglumatlar